Asif Abdullayev | Vəkil

Qadını nikaha daxil olmağa məcburetmə cinayət sayılır.

Konstitusiyaya və Ailə məcəlləsinə əsasən, nikah münasibətləri könüllülük əsasında qurulur. Hətta Ailə məcəlləsində nikah – könüllü ittifaq da adlandırılır.  Bu səbəbdən də, nikaha daxil olmağa məcbur etməyə qanunən icazə verilmir. Nikaha məcbur etmək isə məsuliyyətə səbəb olur.


Məcbur etmə müxtəlif yollarla ola bilər: fiziki zor tətbiqetmə və yaxud bu barədə hədələmə, onun və ya ailə üzvləri barə rüsvayedici məlumatlar yayacağı hədəsi ilə maddi və sair asılılıqdan istifadə etmək və digər üsullarla.

 
Cinayət məcəlləsinin 176-1.1.-ci maddəsinə əsasən, qadını nikaha daxil olmağa məcburetmə iki min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.


Eyni əməllər nikah yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə -
üç min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

 

Cinayət məsuliyyəti ilə yanaşı, etibarsız nikah məhkəməyə müraciət edərək, nikahın etibarsız hesab edilməsi üçün də hüquqi zəmin yaradır.

 

Ailə məcəlləsinə əsasən, məcburi nikaha daxil olmuş şəxs, məhkəməyə müraciət edərək, nikahın etibarsız hesab edilməsini xahiş edə bilər. Bu prosesin adi boşanmadan fərqi odur ki, nikah etibarsız hesab edildikdə, həmin nikah bağlanmamış sayılır. Etibarsız nikah ər-arvad arasında qarşılıqlı hüquq və vəzifələr yaratmır. Nikahın etibarsız sayılması bu nikahdan doğulan və ya nikahın etibarsız sayılması günündən sonra 300 gün ərzində doğulan uşaqların hüquqlarına təsir etmir. Yəni nikahın etibarsız hesab edilməsi atanın aliment ödəmək vəzifəsinə, övladın vərəsəlik hüquqlarına və sair hüquq və vəzifələrə təsir etmir.